Aplikace

image

Vytváříme a rozvíjíme aplikace na míru pro zákazníky vytvářející a distribuující televizní, filmový a multimediální obsah. V mnoha případech získá zákazník díky individuálnímu vývoji lepší a levnější alternativu k hotovým "velkým" produktům na trhu, které nemusí přesně odpovídat jeho potřebám a mohou obsahovat funkce pro zákazníka nepotřebné, které ovšem zaplatí v ceně produktu.

Při vývoji našich aplikací ovšem zajišťujeme i kontinuitu a rozvoj dané platformy tak, aby byla zajištěna její podpora po celý životní cyklus nasazení u zákazníka. Náš vývoj není "one-man show", ale je založen na práci týmu odborníků, programátorů a kodérů. Využíváme přitom těsné spolupráce se společností appcodes s.r.o., která je součástí CrossTech Group.

Mezi aplikace, které nabízíme či v blízké době budeme uvádět na trh, patří:

CrossControl

Jedná se o škálovatelnou platformu SNMP managementu a automatizace určenou pro zákazníky z oboru televizní a multimediální produkce. S platformou CrossControl můžete ovládat a monitorovat nejrůznější zařízení v televizních a multimediálních systémech, např. integrované dekodéry a přijímače (IRD), enkodéry, multiplexery, SFN adaptéry, HDSDI matice, VF matice, řídící jednotky satelitních antén, odbavovací servery, systémy on-air grafiky atd. Stejně ovšem můžete ovládat a monitorovat standardní IT komponenty: servery, úložiště, aktivní síťové prvky, UPS a mnoho dalších.

Příklady použití:

Automatizace satelitního příjmu TV stanice

Prakticky každá střední a větší TV stanice řeší problém kontribuce přes satelit, kdy živě vysílá či zaznamenává programy vysílané přes satelit (např. olympiády, sportovní utkání, koncerty, kulturní či náboženské akce, živé zpravodajské přenosy a vstupy z dějiště významných událostí atd.). Někdy musí přijímat a předávat k záznamu či vysílání i několik programů z různých satelitů současně. To klade vysoké nároky na obsluhu pracoviště a může být zdrojem problémů a chyb.

S platformou CrossControl můžete tyto činnosti (volba a natočení satelitní antény, volba VF vstupu, IRD, dekódovaného programu v IRD a nastavení HDSDI matice) částečně či plně automatizovat a dokonce naplánovat v čase.

Monitorování a ovládání headendů

Platforma CrossControl může převzít kontrolu nad headendem DVB či IP vysílací sítě (multiplexu). Kromě zobrazení a monitorování stavu jednotlivých zařízení a signálových cest může také automatizovat redundantní scénáře headendu (např. při zjištění nefunkčnosti primárního enkodéru může přepnutím HDSDI matice a aktivací záložního enkodéru zajistit pokračování vysílání daného TV kanálu).

Monitorování a ovládání odbavovacích center

Stejným způsobem může platforma CrossControl řídit odbavovací centra větších vysílatelů nebo nezávislá odbavovací centra poskytující služby menším TV stanicím. V tomto případě bude zobrazovat, monitorovat a zajišťovat redundanci odbavovacích serverů, úložišť, systémů on-air grafiky, vkladačů DVB titulků, generátorů HbbTV aplikací, loudness procesorů, multiviewerů atd.

CrossPlan

CrossPlan je jednoduchý, intuitivní a efektivní systém plánování vysílání TV stanice. Je možno jej použít pro denní, týdenní a měsíční plánování programu na základě manuálního vkládání jednotlivých materiálů do vysílacího kalendáře, případně na základě automatického plánování za pomoci plánovacích pravidel.

Aplikaci je možno používat jak lokálně (pro řízení vlastního odbavení), tak vzdáleně (zákazník může plánovat své vysílání, které mu jako službu poskytuje nezávislé odbavovací centrum).

Výstupem aplikace jsou playlisty pro odbavovací servery různých výrobců, přičemž první integrace bude provedena s workflow platformou Cinegy.

Vývojové plány aplikace obsahují i speciální plánovací nástroje pro tematické TV stanice (např. hudební či filmové), které budou reagovat na specifické požadavky těchto zákazníků (např. plánování hudební TV stanice podle žánru, tempa, období vzniku skladby, rotace videoklipů apod.).

Naši partneři