Integrace

image

Profesionální systémová integrace je jednou z našich klíčových aktivit. Nejsme jen dodavateli produktů, ale vytváříme z nich optimalizované, vzájemně provázané funkční celky, které respektují individuální potřeby a pracovní postupy jednotlivých zákazníků.

Systémová integrace zahrnuje analýzu potřeb zákazníka, návrh a optimalizaci systému a jednotlivých komponent, výběr a doporučení nejvhodnějších výrobců, vytvoření projektu a jeho následnou realizaci včetně propojení a integrace jednotlivých subsystémů a komponent do funkčního celku splňujícího zadání zákazníka.

Součástí systémové integrace je i tvorba projektové dokumentace, schémat, kabelových knih a uživatelských manuálů.

Systémovou integrací rozumíme jak propojení zařízení na úrovni hardware (kabeláže, signálové a datové konverze, přizpůsobení signálů, odstranění signálových a napájecích problémů apod.), tak i na úrovni software (datové mosty, úpravy a konverze datových formátů, integrace aplikací prostřednictvím aplikačních rozhraní a knihoven, synchronizace dat apod.).

Systémovou integraci nabízíme jak pro nové námi realizované projekty, tak i pro existující systémy zákazníků realizované jinými subjekty.

Nabízíme také dlouhodobou podporu a rozvoj námi integrovaných řešení, obvykle na bázi servisních kontraktů.

Naši partneři