Ateme

image

Špičkové produkty pre digitálnu TV kontribučnú a distribučnú sieť (enkodéry, dekodéry, multiplexery) a pre poskytovateľov multimediálneho obsahu pre rôzne zariadenia - multiscreen (online a offline transkodéry).

Naši partneri