Xpression

image

Víc, než jen CG!

Vysoce efektivní, extrémně výkonné řešení, které plně uspokojí všechny Vaše požadavky na grafickou identitu Vaší produkce.

You must install Adobe Flash to view this content.

 

Pracujte v prostředí, které znáte. Xpression je navrženo tak, aby se vzhled přibližoval většině známým CG grafickým systémům. Seznámení s programem tak pro Vás bude jednodušší.

PROJECT MANAGER | Create Project Groups and organize your templates into Categories. VIEWPORTS | View and work with templates in multiple user-definable viewports. ALPHA PREVIEW MATERIAL MANAGER | Preview and categorize all project materials. OBJECT LIBRARY | Create and modify a variety of objects in scenes. OUTPUT MONITOR | Infinite layers per framebuffer. OBJECT INSPECTOR | Modify all aspects of the selected object including setting up continuous animations. OBJECT MANAGER | Manage and view all objects in the scene. SCENE DIRECTOR | Manage multiple individual animation controllers and audio tracks within the scene. SCENE MANAGER | Thumbnail view of all available templates.

 1. PROJECT MANAGER | Tvorba projektových skupin a organizace šablon do kategorií
 2. VIEWPORTS | Pracujte s projektem ve více pohledech
 3. ALPHA PREVIEW
 4. MATERIAL MANAGER | Prohlížejte a kategorizujte všechny materiály užité v projektu
 5. OBJECT LIBRARY | Vytvářejte a upravujte rozličné objekty ze scény
 6. OUTPUT MONITOR | Nekonečně mnoho vrstev na každý framebuffer
 7. OBJECT INSPECTOR | Upravujte všechny aspekty vybraného objektu včetně nastavení kontinuelních animací
 8. OBJECT MANAGER | Spravujte a zobrazujte všechny objekty ve scéně
 9. SCENE DIRECTOR | Spravujte vícero individuálních animací a audio stop spjatých se scénouManage multiple individual animation controllers and audio tracks within the scene.
 10. SCENE MANAGER | Báhledy všech dostupných šablon

 

Sequencer

PROJECT MANAGER | Search for templates by category before dragging into the sequencer. FAST RECALL | Recall any take item using the numeric keypad. SEQUENCER | Segmented and color coded for ease of operation. Support for simultaneous manual and automated playback. SEQUENCER PLAYLIST | Thumbnail preview of all upcoming templates. OUTPUT MONITOR | Infinite layers per output. PREVIEW | Scaleable preview that allows user to click and type for quick updates. TAKE INSPECTOR | Replace text, change fonts, select new still graphics and clips for published fields. SCENE MANAGER | Thumbnail view of all available templates. Simply drag the template into the sequencer to insert.

 1. PROJECT MANAGER | Prohlížejte šablony před přetažením do sekvenceru
 2. FAST RECALL | Okamžité volání položky pomocí numerické klávesnice
 3. SEQUENCER | Segmentované a barevně rozlišené rozložení pro snadnou orientaci a rychlejší práci. Podpora automatických i manuálních playlistů zároveň
 4. SEQUENCER PLAYLIST | Náhled všech následujících eventů
 5. OUTPUT MONITOR | Nekonečně mnoho grafických vrstev
 6. PREVIEW |
 7. TAKE INSPECTOR | Možnost rychlých změň před puštěním "on-air". Aditace textu, fontů, změna grafiky nebo klipů.
 8. SCENE MANAGER | Náhled všech dostupných šablon. Jednoduchý drag-and-drop systém.

Produktová brožura: http://www.rossvideo.com/pdf/brochures/graphics-systems/xpression_brochure.pdf
Edice: http://www.rossvideo.com/graphics-system/xpression/editions/index.html

Kontaktný formulár


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Naši partneri