Aplikácie

image

Vytvárame a rozvíjame aplikácie na mieru pre zákazníkov vytvárajúcich a distribujúcich televízny, filmový a multimediálny obsah. V mnoho prípadoch získa zákazník vďaka individuálnemu vývoju lepšiu a lacnejšiu alternatívu k hotovým "veľkým" produktom na trhu, ktoré nemusia presne zodpovedať jeho potrebám a môžu obsahovať funkcie pre zákazníka nepotrebné, za ktoré ale platí plnú sumu.

Pri vývoji našich aplikácii zabezpečujeme aj kontinuitu a rozvoj danej platformy tak, aby bola zabezpečená jej podpora počas celého životného cyklu nasadenia u zákazníka. Náš vývoj nie je len "one-man show", ale je založený na práci tímu odborníkov, programátorov a kóderov. Využívame pritom úzku spoluprácu so spoločnosťou appcodes s.r.o., ktorá je súčasťou CrossTech Group.

Medzi aplikácie, ktoré ponúkame, alebo v blízkej dobe uvedieme na trh, patria:

CrossControl

Jedná sa o škálovateľnú platformu SNMP managemenetu a automatizáciu určenú pre zákaznikov z oboru televízie a multimediálnej produkcie. S platformou CrossControl môžete ovládať a monitorovať najrôznejšie zariadenia v televíznych a multimediálnych systémoch, napr. integrované dekódery, príjímače (IRD), enkódery, multiplexery, SFN adaptéry, HDSDI matice, VF matice, riadiace jednotky satelitných antén, vysielacie servery, systémy on-air grafiky atď. Rovnako môžete ovládať a monitorovať štandardné IT komponenty: servery, úložiská, aktívne sieťove prvky, UPS a mnoho ďalších.

Príklady použitia:

Automatizácia satelitného príjmu TV stanice

Prakticky každá stredná a väčšia TV stancia rieši próblem kontribúcie cez satelit, kedy vysiela naživo, alebo zaznamenáva programy vysielané cez satelit (napr. olympiáda, športové podujatia, koncerty, kultúrne, či náboženské akcie, živé spravodajské prenosy a vstupy z dejiska významných udalostí atď.). Niekedy musí prijímať a predávať k záznamu alebo vysielaniu i niekoľko programov z rôznych satelitov súčasne. To kladie vysoké nároky na obsluhu pracoviska a môže byť zdrojom problémov a chýb.

S platfromou CrossControl môžete tieto činnosti (voľba a natočenie satelitnej antény, voľba VF vstupu, IRD, dekódovaného programu v IRD a nastavenie HDSDI matice) čiastočne alebo plnoautomaticky naplánovať v čase.

Monitorovanie a ovládanie headendov

Platforma CrossControl môže prevziať kontrolu nad headendom DVB alebo IP vysielacej siete (multiplexu). Okrem zobrazenia a monitorovania stavu jednotlivých zariadení a signálových ciest môže tiež automatizovať redundantné scenáre headenedu (napr. pri zistení nefunkčnosti primárneho enkóderu môže prepnutím HDSDI matice a aktiváciou záložného enkóderu zaistiť pokračovanie vo vysielaní daného TV kanálu).

Monitorovanie a ovládanie vysielacích centier

Rovnakým spôsobom môže platforma CrossControl riadiť vysielacie centrum väčších vysielateľov alebo nezávislých vysielacích centier, poskytujúcich služby menším TV staniciam. V tomto prípade bude zobrazovať, monitorovať a zabezpečovať redundanciu vysielacích serverov, úložísk, systémov on-air grafiky, vkladačov DVB titulkov, generátorov HbbTV aplikácií, loudness procesorov, multiviewerov atď.

CrossPlan

CrossPlan je jednoduchý intuitívny a efektívny systém plánovania vysielania TV stanice. Je možno ho použiť pre denné, týždenne a mesačné plánovanie programu na základe manuálneho vkladania jednotlivých materiálov do vysielacieho kalendára, prípadne na základe automatického plánovania za pomoci plánovacích pravidiel.

Aplikáciu je možné používať ako lokálne (pre riadenie vlastného vysielania), tak vzdialenie (zákazník môže plánovať svoje vysielanie, ktoré mu ako službu poskytuje nezávislé vysielacie centrum).

Výstpom aplikácie sú playlisty pre vysielacie servery rôznych výrobcov, pričom prvá integrácia bude prevedená s workflow platformou Cinegy.

Vývojové plány aplikácie obsahujú aj špeciálne plánovacie nástroje pre tématické TV stanice (napr. hudobné alebo filmové), ktoré budú reagovať na špecifické požiadavky týchto zákazníkov (napr. plánovanie hudobnej TV stanice podla žánrov, tempa, obdobia vzniku skladby, rotácie videoklipov a pod.).

Naši partneri