Integrácia

image

Profesionálna systémová integrácia je jednou z našich kľúčových aktivít. Nie sme len dodávateľom produktov, ale vytvárame z nich optimalizované, vzájomne previazané funkčné celky, ktoré rešpektuju individuálne potreby a pracovné postupy jednotlivých zákazníkov.

Systémová integrácia zahŕňa analýzu potrieb zákazníka, návrh a optimalizáciu systému a jednotlivých komponentov, výber a doporučenie najvhodnejších vyrobcov, vytvorenie projektu a jeho následnú realizáciu, vráatane prepojení a integrácie jednotlivých subsystémov a komponentov do funkčného celku spĺňajúceho zadanie zákazníka.

Súčasťou systémovej integrácie je i tvorba projektovej dokumentácie, schém, káblových kníh a užívateľských manuálov.

Pod systémovou integráciou rozumieme ako prepojenie zariadení na úrovni hardware (kabeláže, signálové a dátové konverzie, prispôsobenie signálov, odstránenie signálovych a napájacích problémov a pod.), tak aj na úrovni software (dátové mosty, úpravy a konverzie dátových formátov, integrácie aplikácii prostredníctvom aplikačných rozhrani a knižníc, synchronizácie dát a pod.).

Systémovú integráciu ponúkame ako pre nové nami realizované projekty, tak aj pre existujúce systémy u zakazníkov, realizované inými subjektami.

Ponúkame taktiež dlhodobú podporu a rozvoj nami integrovaných riešení, zvyčajne na báze servisných kontraktov.

Naši partneri