Workflow

image

Cinegy Workflow

Cinegy Workflow je integrované kompletné HD/SD riešenie pre výrobu a riadenie digitálnych médií, ktoré bolo navrhnuté pre súčasné a budúce požiadavky televízií a mediálnej produkcie. Cinegy Workflow pracuje na štandardnom PC hardware a IT infraštruktúre a predstavuje modulárnu otvorenú platformu, obsahujúcu rad nástrojov, aplikácii a otvorených aplikačných rozhraní, ktoré umožňujú televíznym spoločnostiam zrýchliť a skvalitniť výrobu bez toho, aby sa stali zajatcami určitého výrobcu uzatvoreného riešenia. Cinegy Workflow sa naplno integruje s tradičnými produkčnými a postprodukčnými procesmi, vrátane strihových systémov, a taktiež je možné ho implementovať bez rozsiahlejšej investície do novej infraštruktúry.

Prehľad

Cinegy Workflow obsahuje každý aspekt výroby médií, vrátane naberania médií v reálnom čase v niekoľkých kvalitách, automatickej detekcie záberov, rozpoznávania reči, pokročilého logovania, produkčných poznámok, hlasových anotácii, spravovania autorských práv, digitálneho asset managementu, vyhľadávania a obnovovania, sekvencovania, vytvárania storyboardu, nelineárnho strihu, spolupráce tímov, vzdialenej projekcie, kontroly a schvalovania, finalizácie a zdieľania materiálu. Rovnako ovláda multimediálne výstupy pre web a DVD alebo Blu-Ray disky. S Cinegy pracujú po celom svete viac než dva milióny užívateľov v mediálnych spoločnostiach o veľkostiach od jednoho, až po niekoľko stoviek používateľov. To robí zo Cinegy jednoznačne najlepšiu voľby pre prakticky akéhokoľvek zákazníka.

Kľúčové komponenty Cinegy Workflow

Cinegy Ingest / Cinegy Capture
Prvá fáza mediálneho workflow je naberanie materiálu z rôznych online alebo offline zdrojov. Táto fáza je veľmi dôležitá pre kvalitu celého procesu výroby médií. Cinegy Ingest i Capture sú vysoko kvalitné nástroje pre naberanie materiálu v reálnom čase, HD, SD, z akéhokoľvek zdroju od HDCAM rekordérov, až po súbor či IP alebo satelitný stream. Cinegy Ingest je nástroj pre jednoho používateľa, fungujúci na jeho workstation, zatiaľ co Cinegy Capture je viackanálové serverové riešenie pre masívne naberanie materiálov pre veľké mediálne spoločnosti.

Cinegy Desktop
Cinegy Desktop je univerzálny produkčný nástroj, ktorý umožňuje prístup k médiám v Cinegy Archive v reálnom čase a je vybavený výkonnou sadou nástrojov pre logovanie, strih, úpravu zvuku, titulkovanie a skoro neobmedzenými možnosťami importu a exportu médií do strižní a automatizačných systémov tretích strán.

Cinegy Workspace
Poskytuje bezpečný prístup do databáz Cinegy Archive, odhocikade a hocikedy. S využitím webowého rozhrania Cinegy Workspace môžete klipy vyhľadávať, prehrávať, vyberať a dokonca aj editovať..

Cinegy Archive
Cinegy Archive predstavuje inovatívne a intuitívne riešenie pre media asset management pre akúkoľvek organizáciu, ktorá potrebuje riadiť svoju produkciu, či archív. So svojou škálovateľnou a otvorenou architektúrou predstavuje Cinegy Archive najdostupnejšie profesionálne riešenie digitalizácie páskových archívov a celej výroby.

Cinegy Air
Cinegy Air je sieťový komponent pre vysílanie videa v reálnom čase. Skladá sa z dvoch elementov - z užívateľskej front-end aplikácie Cinegy Air Control pre automatizáciu vysielania a serverovej služby Cinegy Air Engine pre HD/SD vysielanie. Cinegy Air je možno doplniť nástrojom Cinegy Type pre zobrazovanie komplexnej on-air grafiky v reálnom čase.

Ďalšie súčasti Cinegy Workflow sú nástroje pre prístup k webu, postprodukcii, automatické transkódovanie a batch spracovanie, ďalej aj nástroje na budovanie čisto IP výrobných postupov.

Cinegy Workflow je intuitívne riešenie od mediálnych profesionálov pre mediálnych profesionálov. Pracuje so všetkými typmi médií a redefinuje koncepty archivácie, produkcie a automatizácie pre digitálny vek.

Vlastnosti

  • Cinegy Workflow pracuje s všetkými typmi médií, od páskových, až po živé vysielanie a streamy, obrázky, audio a ďalšie dátové formáty.

  • Nástroje Cinegy Workflow ponúkajú jednoducho používateľné nástroje pre integrovanú analýzu médií s kontrolou kvality a automatickým rozpoznávaním scén (okny a indexovanie).

  • Mediálne orientovaná databáza, všetko od naberania cez online strih, až po finalizáciu a zdieľanie je plne integrované v jednom systéme.

  • Cinegy Workflow ponúka obsah individuálne konfigurovateľných formátov pre všetky účely. Môže byť použitý čisto ako databáza, alebo ako multimediálny prehrávač. Vytvára most medzi online a offline strihom, medzi produkciou a postprodukciou.

  • Ponúka bezpáskový workflow s možnosťou pristupovať k obsahu  odhocikade zo sveta prostredníctvom Cinegy Workspace.

  • Kompletné riadenie a správa užívateľských práv v každom kroku digitálneho workflow, od naberania, cez strih, finálne schválenie a zdieľanie.

  • Cinegy Workflow umožňuje integráciu so strihovými systémami tretích strán a podporuje formáty MXF, AAF, XDCAM, HDV, DVB a desiatky ďalších formátov a rozhraní. Prehliadač Cinegy umožňuje priame vkladanie objektov z databáze Cinegy do strihových systémov Avid.

  • Podpora viac databází umožňuje efektívne pracovné postupy medzi oddeleniami a lokáciami. Vďaka tomu môžu užívatelia jednoducho a výkonne archivovať a využívať materiály pre dokončenie svojej výroby.

Implementácia

Cinegy Workflow môže byť konfigurovaný pre potreby rôznych používateľov a organizácii, vrátane vysielania, profesionálnych filmových a televíznych producentov, firemných mediálnych oddelení, reklamných agentúr, štátnych archívov a vzdelavácich inštitúcii.

Naši partneri