Štátna správa

image

Zložkám štátnej správy a samosprávy ponúkame:

 • Individuálne riešenia projektov v týchto oblastiach:
  • Bezpečnostné a monitorovacie systémy
  • Profesionálna audiovizuálna komunikácia a zdieľanie AV informacií
  • Špeciálne forenzné technológie pre kriminalistov
  • Polygrafy a systémy pre behaviorálnu analýzu a scoring
  • Robustné kompaktné videoprenosové zariadenia pre špeciálne zložky polície a armády
  • Technické prostriedky taktického a operačného velenia
  • Vysielanie varovných obrazových a zvukových informacií v regionálnych i čeloštátnych sieťach
 • Konzultácie v oblasti financovania a riadenia projektov.
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti autorského, licenčného a mediálneho práva v SR, EÚ a ďaľších krajinách

Naši partneri