Telco a corporate

image

Telekomunikačným spoločnostiam ponúkame:

 • Individuálne riešenie projektov v týchto oblastiach:
  • Distribúcia digitálneho TV a rozhlasového vysielania (DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV, DAB)
  • Kontribúcia digitálneho TV a rozhlasového vysielania (diverzitné, satelitné, celulárne (3G, LTE), po pevných sieťach)
  • Video a audio streming, encoding, transcoding pre multiscreen distribúciu
  • Príjem a agregácia obsahu pre ďaľšiu distribúciu
  • Nové služby (interaktivita, HbbTV, aplikácie a dáta cez DVB)
 • Konzultácie v oblasti financovania a riadenia projektov.
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti autorského, licenčného a mediálneho práva v SR, EÚ a ďaľších krajinách

Korporátnym zákazníkom ponúkame:

 • Individuálne riešenia projektov v týchto oblastiach:
  • Moderná vnútrofiremná multimediálna komunikácia a zdielanie informácii
  • Multimédiá a cielená reklama na predajných plochách (POS)
  • Bezpečnostné a sledovacie systémy
  • Videokonferenčné a audiokonferenčné systémy
  • Moderné výukové riešenia (E-learning, distance learning)
 • Konzultácie v oblasti financovania a riadenia projektov.
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti autorského, licenčného a mediálneho práva v SR, EÚ a ďaľších krajinách

Naši partneri