Zdravotníctvo

image

Zdravotníckym zariadeniam ponúkame:

 • Individuálne riešenia projektov v týchto oblastiach:
  • Multimediálne technológie pre zdravotníctvo
  • Špecializované zdravotnícke video technológie (operačné kamery, monitory, záznamové zariadenia)
  • Informačné systémy pre ukladanie a zdielanie zdravotníckych obrazových a zvukových informacií
  • Úložisko pre zdravotnícke audiovizuálne dáta, Asset Management
  • Moderné zdravotnícke zobrazovacie metódy (endoskopia, CT, sonografia)
 • Konzultácie v oblasti financovania a riadenia zdravotníckych projektov.
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti autorského, licenčného a mediálneho práva v SR, EÚ a ďaľších krajinách

Naši partneri